Đóng

Dịch Vụ

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA VÀ CẤP THẺ TẠM TRÚ

(English below)

Bạn đang có kế hoạch ở Việt Nam dài hạn hay ngắn hạn. Nhưng:

✔️ Bạn không có nhà tài trợ từ công ty của bạn

✔️ Bạn đã nghỉ hưu

✔️ Bạn làm việc online

Application For Extension Of Vietnam Visa

Sẽ dễ dàng hơn cho bạn với các dịch vụ của Hapipi Travel:

  • Gia hạn Visa cho người nước ngoài

  • Cấp Visa vào Việt Nam cho các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân…

  • Cấp thẻ cư dân tạm thời 

👉 Liên hệ ngay với Hapipi Travel nếu bạn quan tâm tới những dịch vụ gia hạn Visa, Cấp thẻ tạm trú,… chúng mình sẽ trả lời lại sớm nhất có thế.

Automatic extention of Vietnam visa until June 30 | Vietnam Times

English:

You are planning to stay in Vietnam long term or short term. But:

✔️ You do not have a sponsor from your company

✔️ You are retired

✔️ You work online

It will be easier for you with the services of Hapipi Travel:

  • Visa extension for foreigners

  • Visa to Vietnam for professionals, investors, business people …

  • Issuance of temporary resident card

👉 Contact Hapipi Travel immediately if you are interested in Visa extension, temporary resident card,… we will reply as soon as possible.

Da Nang accepts visa extension for foreigners - Vietnam Insider

Contact Hapipi Travel to get deals for your travel!!

————————–

HAPIPI TRAVEL CO.LTD

Address: 10A Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VN

Phone number: 097 323 0460

Email: booking@hapipitravel.vn

Hapipi Travel would like to thank and wish you the most enjoyable experience on your trip.

 

HOTLINE: 097 323 0460