Đóng

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA VÀ CẤP THẺ TẠM TRÚ

(English below) Bạn đang có kế hoạch ở Việt Nam dài hạn hay ngắn hạn. Nhưng: ✔️ Bạn không có nhà tài trợ từ công ty của bạn ✔️ Bạn đã nghỉ hưu ✔️ Bạn làm việc online … Sẽ dễ dàng hơn cho bạn với các dịch vụ của Hapipi Travel: Gia hạn Visa […]

16/11/2021 Quản Trị

BẢNG GIÁ BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ

Bảo hiểm du lịch là sản phẩm bảo hiểm được sử dụng trong việc chi trả cho những rủi ro có thể xảy ra trong chuyến du lịch của các khách hàng. Mặc dù có tên là bảo hiểm du lịch, nhưng không chỉ được dùng khi đi du lịch mà loại bảo hiểm này […]

28/08/2020 Quản Trị

HOTLINE: 097 323 0460